Sakral Nöromodülasyon

Sakral nöromodülasyon, kronik idrar retansiyonu olan erkek ve kadınların tedavisinde,  ilaca veya fizyoterapiye cevap vermeyen acil sıkışma tipi idrar kaçırmanın tedavisinde kullanılan bir prosedürdür. Henüz kronik idrar retansiyonu sorunu çözmek için başka tedavi yoktur. Mesanede temiz aralıklı kendi kendine kateterizasyon (TAK) veya kalıcı kateterler, üriner retansiyonda kullanılan çözüm yöntemlerdir. Bununla birlikte, bazı hastalar için, sakral nöromodülasyon normal mesane fonksiyonlarını tekrar kazandırabiliri.  Sakral nöromodülasyon dışkı kaçırmayı  tedavi etmek için de kullanılabilir.

Sakral nöromodülasyon, kuyruk kemiğinin yakınında bulunan sakral sinirlerin çalışmasını etkiler. Sakral sinirler mesanenin ve etrafındaki idrar fonksiyonu ile ilgili kasların çalışmasını kontrol eder.

Sakral nöromodülasyon nasıl çalışır?

Sakral nöromodülasyon nasıl yapılır?

1. aşama ameliyatın yan etkileri nelerdir?

2. Aşama Sakral Nöromodülasyon Prosedürü: Kalıcı Sakral Nöromodülatörün İmplantasyonu (Pil)

Sakral nöromodülasyona kimler uygun değildir?

Komplikasyonları nelerdir ve beni gelecekte ne bekliyor?

Sakral nöromodülasyon nasıl çalışır?

,

Eğer beyin ve sakral sinirler doğru bir şekilde iletişim kuramazsa, mesane düzgün çalışmayabilir ve bu da mesane kontrol problemlerine neden olabilir. Mesane, acil sıkışmaya  neden olan aşırı aktif olabilir veya idrar retansiyonuna neden olur. Sakral nöromodülasyon, mesane fonksiyonunu hafif elektriksel uyarılar ile bu iletişim problemini ortadan kaldırmayı hedefler. Mesanenin düzgün çalışabilmesi için beynin ve sinirlerin iletişim kurmasına yardımcı olur.

Cildin altına küçük bir stimülatör cihaz yerleştirilir ve bir tel sakral sinirlere elektrik darbeleri taşır. Elde tutulan bir programlayıcı, stimülasyon seviyesini ayarlamak ve cihazı açıp kapatmak için kullanılır.

Araştırmalar  aşırı aktif mesane veya idrar retansiyonu olan hastaların% 80'inde şifa veya şikayetlerde  iyileşme olduğunu göstermiştir.

Sakral nöromodülasyon nasıl yapılır?

Tedavi, sedasyon veya genel anestezi ile lokal anestezi altında yapılan iki aşamalı cerrahi prosedürü içerir.

İlk test aşaması, 1. Aşama, 2 ila 8 haftalık bir değerlendirme gerektirir. Bu, doktorlarınızın sabit bir cihazın sizin için iyi bir seçenek olup olmayacağını değerlendirmek için harici bir nöromodülatör cihazı ile ilk yanıtınızı değerlendirmenize olanak tanır.

1. Aşama Sakral Nöromodülasyon Prosedürü: Test Safhası

1. aşama prosedürü alt sırtta üç küçük insizyon yapılmasını içerir. Kesiklerden biri ile kalıcı elektrot sakral sinire yakın yerleştirilir. Elektrota geçici bir kablo bağlanır,sırtınızın karşı tarafına uzana bir deri altı tünel oluşturulur.Karşı tarafa geçirilen kablo harici bir cihaza bağlanır.

Test aşamasında, stimülatörün nasıl kullanıldığını ve semptomlarınızın kontrolünde ne kadar başarılı olacağını göreceksiniz. Bu aşamada doktorunuz, cihazın ne kadar iyi çalıştığını görmek için bir mesane günlüğü tutmanızı isteyebilir. Yaşam tarzınızı ve günlük çalışmalarınızı implant ile yaşamaya uyarlamanız gerekecektir. Bu safhada doktor tarafından sakral nöromodülatör implantın çalışıp çalışmadığı değerlendirilecektir. Cihazı etkileyebilecek ve kablo bağlantılarını etkileyebilecek bükülme, gerdirme, cinsel ilişki veya aktivitelerden kaçınmalısınız. Sırtınızdaki sargıları çıkarmamalı ve cihazı her zaman kuru tutmalısınız. Bu 1. aşamaya alternatif olarak, bazı doktorlar lokal anestezi altında Periferik Sinir Değerlendirmesi olarak adlandırılan bir prosedürü uygularlar.

Birinci ameliyatınızdan sonraki gün, cihazı nasıl açıp kapayacağınızı, elektriksel uyarıların şiddetini (amplitüdünü) nasıl artılacağını öğreneceksiniz. Cihazı açtığınızda dış idrar yolunuzundan makatınıza kadar olan bölgede, titreşim, çekme, karıncalanma, dokunma ve sürüklenme hissi hissedebilirsiniz.

1. aşama ameliyatın yan etkileri nelerdir?

Bu işlemin olası yan etkileri arasında ağrı, cilt tahrişi, enfeksiyon, cihaz sorunları, rahatsız edici uyarı ve kablonun hareketi olabilir.  Ağrı sırtınızın alt kısmından aşağıya doğru yayılabilir, kalça ve kalçalarınız parmaklarınızın ucuna doğru olabilir. Bazen, bacakta geçici güçsüzlük olabilir. Kablo ve batarya dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Eğer bu çekilirse, kalıcı elektrotun hareket etmesine yol açabilir, bu da yukarıda açıklandığı gibi duyum veya ağrı kaybına yol açar. Eğer bu olursa, doktorunuz aynı fikirde ise 1. aşamayı tekrar etmeniz gerekebilir. 1. aşama prosedür geri çevrilebilir işlemdir ve doktor tarafından her an durdurulabilir.

2. Aşama Sakral Nöromodülasyon Prosedürü: Kalıcı Sakral Nöromodülatörün İmplantasyonu (Pil)

Yanıtınızı doğru olarak değerlendirmek için 1. aşamadan sonra sağlık ekibinizin ihtiyaç duyduğu tüm mesane günlüklerini veya araştırmaları tamamlamanız önemlidir.

İkinci aşama prosedürü hastanede 2 ila 3 gün kalmayı gerektirir ve genel anestezi altında gerçekleştirilir. Kalçanızın hemen üstündeki sırtınızdaki küçük bir kesi sayesinde kalıcı bir nöromodülatör pil cilt altında oluşturulan keseye yerleştirilir.

Modülatörünüz dijital bir telefon kullanılarak açılacaktır. Harici kablo görünmeyecektir. Kendi kişisel programlayıcınızı nasıl kullanacağınızı gösterecek ve bu sayede implantı açıp kapatacak ve ayarları değiştirebileceksiniz. Zaman zaman ayarların hassas bir şekilde ayarlanması gerekebilir, bu da yeniden programlama için doktora geri dönmeniz gerektiği anlamına gelir. Bu genellikle duyu kaybından dolayıdır. Cihaz her zaman, gündüz ve gece çalışırsa en iyi şekilde çalışır. İstediğiniz zaman kapatabilirsiniz. Cihazla birlikte verilen talimat kitapçığını da dikkatlice okumalısınız.

Cihazın normal pil ömrü 5 - 10 yıldır. Modülatörünüzün çalışmasına bağlı olarak pil ömrü değişebilir. Semptomların geri geldiğini fark edebilirsiniz. Pil tükendiyse stimülatörün değiştirilmesi gerekir, ancak elektrotların değiştirilmesi gerekmez.

Sakral nöromodülasyona kimler uygun değildir?

1. aşama test stimülasyonunda başarısız olan hastalar

Sistemi doğru şekilde kullanamayan hastalar

Komplikasyonları nelerdir ve beni gelecekte ne bekliyor?

Sistem çeşitli elektronik tıbbi cihazlardan veya güvenlik cihazlarından etkilenebilir. Diğer sorunlar arasında, implant bölgelerindeki ağrı, elektrodun yerdeğiştirmesi, enfeksiyon, teknik veya cihaz sorunları, bağırsakta veya işeme fonksiyonunda ters yönde değişiklik, istenmeyen uyarı ve hisler ve sarsıntı veya şok hissi sayılabilir. Bazen bu sorunlar cihazın çıkartılmasını  gerektirir. Hastaların yaklaşık üçte biri, cihazla ilgili sorunlar nedeniyle daha fazla ameliyata ihtiyaç duyabilir.

Herhangi bir tavsiyeye ihtiyacınız varsa lütfen tedavi eden doktorunuza başvurun. Herhangi bir ameliyat ya da görüntüleme araştırması yaptırıyorsanız doktorlarınıza daima bir sakral nöromodülatörünüz olduğunu bildirin. Manyetik rezonans görüntüleme (MR), litotripsi (böbrek taşı kırma), stimülatör üzerine uygulanacak terapötik ultrason radyasyon tedavisi ve kalp defibrilatörleri gibi tedaviden kaçınılmalıdır. Beynin MR taramaları bazı stimülatör modellerinde güvenlidir ve doktorunuz MR taramalarının güvenliği hakkında size bilgi verecektir. Ameliyat geçirmeniz gerekiyorsa, cerrahi ekibinize sakral nöromodülatör  kimlik kartını gösterin.

Nöromodülatörü olan hastalar cerrahi işlemlerde kullanılan dşatermiye maruz kalmamalıdırlar.

Ayrıca aşırı spordan ve dalıştan da kaçınmalısınız. Cep telefonları ve bilgisayarlar cihazı etkilemez, ancak mobil cihazınızı arka cebinizde veya cihaza yakın tutmayın. Cinsel ilişki konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur.

Havaalanında, güvenlik tarama cihazından (mümkünse) kaçınmak tavsiye edilir. Güvenlik personelini sakral nöromodülasyon kimlik kartınızı gösterin ve her zaman garanti edilmese de güvenlik cihazindan geçmemenize izin verebilirler. Bu tür cihazlardan geçmek zorundaysanız, nöromodülatörü kapatmanız şarttır. Cihazla uçmak güvenlidir.

Nöromodülasyonun gebelik üzerindeki etkisi büyük ölçüde bilinmemektedir. Bu nedenle, bir aile kurmayı planlıyorsanız veya hamile olduğunuzu bildiğiniz anda cihazınızın hastane tarafından kapatılması gerekir. Bir nöromodülatöre sahip olmak, bir elektif sezaryene olmanız gerektiği anlamına gelmez. İhtiyacın olup olmadığına kararı doktorunuz verecektir.