HPV.jpg

Japon Mantarının (Shiitake) HPV’ ye Etkili mi?

Human papillomavirus (HPV), kadın ve erkeklerde anogenital ve orafaringeal hastalıklara neden olan cinsel yolla bulaşan bir patojendir. HPV en yaygın cinsel yolla bulaşan infeksiyondur.  HPV’ nin 100 den fazla tipi olduğu bilinmektedir. HPV çok katlı epitelin bazal hücrelerini etkiler ve burda replike olur. Çoğu vakada HPV infeksiyonları semptoma neden olmayıp spontan kaybolabilmektedir, Persiste eden HPV siğil, prekenseroz ve kanseroz lezyonlara neden olabilir. Yüksek risk HPV infeksiyonunun persiste etmesi ise serviks kanserine neden olabilir.

 2014 yılında Medscape internet sitesinde biraz reklam kaygısı da olan bir haberde 11.İntegratif Onkoloji Derneği Kongresi’nde sunulan bir Poster bildiriyi haber yapmasının ardından Japon mantarı olan shiitake’ in HPV enfeksiyonlarının iyileşmesini sağladığına dair bir inanış başladı. Haberin başlığı “ Japon mantarı özütü HPV enfeksiyonlarının iyileşmesine yardım ediyor” şeklindeydi. 10 hasta gibi az hasta üzerinde yapılan çalışmada 6 ay süreyle Japon mantarı özütünün kullanımının 5 hastada HPV enfeksiyonunu yok ettiği anlatılıyordu. Bu çalışma iyi bilimsel dergiler tarafından yeterli bulunmadı ki sonrasında yayın haline gelmedi.  Faz 2 çalışması dediğimiz dozajının tespit edileceği çalışmanın başladığı bildirilmişti ancak tamamlanıp tamamlanmadığına dair bilgiye ulaşamadım.

fungus-448501_640.jpg

Shiitake Mantarı (Lentinus Edodes) yenilebilir mantarlar arasında, Çin’de en meşhur, dünyada üretim ve tüketimi 2. sıradaki mantardır. Shiitake mantarı özellikle Japonya ve Doğu Asya ülkelerinde ormanda devşirilmiş ağaçlarda yetişen ve halk içinde ‘kara orman mantarı’ olarak isimlendirilen bir türdür.  Tadı, besin ve tıbbi değeri çok yüksektir.

Shiitake mantarının içinde etkili olan kısmının AHCC (Active Hexose Correlated Compound) kısmı olduğu biliniyor. AHCC mantardan sıcak su ve sonrasında seri enzimsel işlemlerden sonra elde ediliyor. Bu maddenin bağışıklık sistemizde çok önemli görevleri olan Doğal Öldürücü (NK) hücrelerin aktivitesini artırdığı biliniyor. AHCC’ nin antioksidan ve anti- enflamatuar etkileri mevcut. Bu özellikleri nedeniyle de kemoterapi alan hastalarda bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için kullanılıyor. AHCC’ nin hepatoselüler karaciğer kanseri, pankreas kanseri, kolit, bakteriyel ve viral enfeksiyonlar, over kanserinde kemoterapi cevabını artırılmasında etkili olduğuna dair kanıtlar bulunmaktadır.

AHCC’ nin veya Japon mantarı özütünün bağışıklık sitemi üzerinde etkili olduğu ve bazı kanser türleri üzerinde olumlu etkilerinin tedavi ve tedaviye yardımcı olarak kullanılacağı öngörülmekte. ANCAK HPV üzerine etkisi şuanda sadece teorik. Sunulan kanıtlar ise kullanımının önerilmesi için son derece yetersiz. Zaten HPV enfeksiyonun çok büyük kısmının (%80) hiçbir şey yapılmadan da vücut tarafından temizlenmekte olduğu bilinmelidir. Persistan HPV enfeksiyonlarının da %70’ nin vücudun bağışıklık sistemi tarafından iyileştirildiği de iyi bilinmektedir.

Yan etkileri ve uyarıları:

Normal, hasta olmayan kişilerde de bağışıklık sistemi üzerine olumlu olaailcek etkileri gösterildi. Bu nedenle normal kişiler kullanmasın diye buyurmak çok doğru olmaz. Bildiğimiz yan etkileri ise diyare ve kaşıntı.

Özellikle dikkat edilmesi gereken husus ise karaciğerde diğer ilaçlarında metabolizmasında görev alan Cytochrome p450 2D6 enzimini aktive ettiği için bazı ilaçların etkinliğini azaltacağıdır. Kadın hastalıkları a.çısından ise meme kanseri, infertilite ve endometriozisde kulalnılan aromataz inhibitörü letrazolün etkinliğini azalttığı bilinmeli ve hastalar uyarılmalıdır.

Sonuç olarak AHCC’ nin HPV’ yi tedavi ettiğine dair yeterli kanıtımız yok. HPV yüksek oranda kendiliğinden vücuttan temizlenen ir virüstür. Besinsel destek açısından AHCC almak yan etkisi az ama güvenirliliği kanıtlanamamıştır. AHCC’ yi HPV tespit ettiğimiz, servikal displazisi veya kondilomu olan hastalarda önerip önermemek için daha çok kanıt ve bilimsel yayına ihtiyacımız var.

Kaynakça:

1.      Japanese Mushroom Extract Could Help Treat HPV Infections - Medscape - Oct 31, 2014.

2.      11th International Conference of the Society for Integrative Oncology. Abstract 138. Presented October 26, 2014.

3.      Ye SF, Ichimura K, Wakame K, Ohe M. Suppressive effects of Active Hexose Correlated Compound on the increased activity of hepatic and renal ornithine decarboxylase induced by oxidative stress. Life Sci. Dec 19 2003;74(5):593-602.

4.      Yin Z, Fujii H, Waishe T. Effects of active hexose correlated compound on frequency of CD4+ and CD8+ T cells producing interferon-ã and/or tumor necrosis factor-á in healthy adults. Hum Immunol. 2010 Dec;71(12):1187-90.

5.      Terakawa N, Matsui Y, Satoi S, et al. Immunological effect of active hexose correlated compound (AHCC) in healthy volunteers: a double-blind, placebo-controlled trial. Nutr Cancer. 2008;60(5):643-651.

6.      Matsui Y, Uhara J, Satoi S, et al. Improved prognosis of postoperative hepatocellular carcinoma patients when treated with functional foods: a prospective cohort study. J Hepatol. Jul 2002;37(1):78-86.

7.      Mascaraque C, Suárez MD, Zarzuelo A, Sánchez de Medina F, Martínez-Augustin O. Active hexose correlated compound exerts therapeutic effects in lymphocyte driven colitis. Mol Nutr Food Res. 2014 Dec;58(12):2379-82.

8.      Yanagimoto H, Satoi S, Yamamoto T, et al. Alleviating Effect of Active Hexose Correlated Compound (AHCC) on Chemotherapy-Related Adverse Events in Patients with Unresectable Pancreatic Ductal Adenocarcinoma. Nutr Cancer. 2016;68(2):234-40.

9.      Tokunaga M, Baron B, Kitagawa T, Tokuda K, Kuramitsu Y. Active Hexose-correlated Compound Down-regulates Heat Shock Factor 1, a Transcription Factor for HSP27, in Gemcitabine-resistant Human Pancreatic Cancer Cells. Anticancer Res. 2015 Nov;35(11):6063-7.

10.   Fey MC1, Role of human papilloma virus testing in cervical cancer prevention. Beal MW J Midwifery Womens Health. 2004 Jan-Feb;49(1):4-13.